مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی) - 30 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی) - 30 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی) - 29 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی) - 29 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی) - 29 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال - 37 برگ وورد قابل ویرایش امنیت ملی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش تاريخچه بيمه درجهان و ايران نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بيمه باربري دريايي ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی آیات و احادیث و اشعار عربی در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 38 برگ وورد ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقهي ارتداد در اسلام - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي نظرات جديد و غير مشهور فقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان 28,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش تحقیق آماده اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم - 24 برگ وورد قاب ویرایش خلاصه: بيوتروريسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل ميكربي ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تبارشناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي - 28 برگ وورد قابل ویرایش گفتاراول : بنيادگرايي كلمه بنياد گرايي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق - 77 برگ وورد قاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 45,000 تومان 36,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رهبران ایران و مقاومت فلسطین - 13 برگ وورد قابل ویرایش سیاست تصمیم گیری رهبران ایران نظریه پردازان تصمیم گیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعاريف مديريت - 6 برگ وورد قابل ویرایش   تعاريف مديريت وايلز مديريت و رهبري آموزشي را مترادف با تسهيل کنندگي مي‌داند، او مي‌گويد: «رهبري آموزشي عبارت از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - 13 برگ وورد قابل ویرایش سهم، به عنوان يكي از اقلام جديد دارايي، داراي اوصاف و خصايص ويژ‏هاي است، بعضي از اين اوصاف، از نظر حقوقي داراي آثار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم - 28 برگ وورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز و درگیری با سنجر - 22 برگ وورد قابل ویرایش   اوغوزهایی که در سال 548 ه.ق با سلطان سنجر درگیر شدند، قبل از آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباحث فقهی ارتداد - 19 برگ وورد قابل ویرایش بررسی مفاهیم و انواع ارتداد و احکام مربوط به آنها "دین"یکی از انتخابهای مهم انسان در حیات فردی و اجتماعیش است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت - 7 برگو وورد قابل ویرایش آغاز زندگي وجواني محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجري شمسي در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تاريخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تربیت و اقسام آن - 11 برگ وورد قابل ویرایش تربیت عبارت از پرورش کودک در تمام نواحی وجود او است. جهات وجودی یک کودک، متعدد است. و بنابراین تربیت و پرورش بر حسب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده - 17 صفحه وورد قابل ویرایش مقدمه تصور عمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 24صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 24صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 23 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 23 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 23 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام - 23 صفحه وورد قابل ویرای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بازنمایی تجربه زیسته زنان بزهکار در خصوص بزه‌کاری و ارائه راهکارهای آموزشی برای بازگشت آنان به زندگی سالم؛ مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بازنمایی تجربه زیسته زنان بزهکار در خصوص بزه‌کاری و ارائه راهکارهای آموزشی برای بازگشت آنان به زندگی سالم؛ مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بازنمایی تجربه زیسته زنان بزهکار در خصوص بزه‌کاری  و ارائه راهکارهای آموزشی برای بازگشت آنان به زندگی سالم؛  مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بازنمایی تجربه زیسته زنان بزهکار در خصوص بزه‌کاری  و ارائه راهکارهای آموزشی برای بازگشت آنان به زندگی سالم؛  مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال به روش آموزش مشارکتی - 14صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال به روش آموزش مشارکتی - 14صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال  به روش آموزش مشارکتی  تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال  به روش آموزش مشارکتی  تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال  به روش آموزش مشارکتی  تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال  به روش آموزش مشارکتی  تحقیق آماده آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال  به روش آموزش مشارکتی  تحقیق آماده آموزش مش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه - 16 اسلاید

پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه - 16 اسلاید پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه   پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه   پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه   پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه   پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه   ž فهرست مطالب Ø مقدمه Ø حسابداری تحقیق و توسعه Ø تعاریف Ø فعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب می شوند Ø فعالیت هایی که تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 - 20 اسلاید پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 •اطلاع داريد كه اولين بحران بازار سرمايه در سال 1929 در بورس امريكا رخ داد كه عملاً بورس فروريخت. اين بحران كه زائيده بحران اقتصادي 33-1929 بود آنچنان بود كه رئيس جمهور وقت امريكا در يك سخنراني ضمن انداختن گناه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي - 21اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي - 21اسلاید پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي •هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در مورد م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي - 50 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي - 50 اسلاید پاورپوینت مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي پاورپوینت مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي &bull ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت - 13 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت - 13 اسلاید پاورپوینت چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت پاورپوینت چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت پاورپوینت چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت پاورپوینت چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت پاورپوینت چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت •چالش هاي حسابداري مديريت (1عدم ارائه تكنيك هاي نوين (2زير نفوذ قرار گرفتن حسابداري مديريت (3عدم ارتباط نزديك تئوري و عمل (4تاريخچه حسابداري مديريت •يا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری - 14 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری - 14 اسلاید پاورپوینت تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری —شرکت ای آی جی ((AIG که بزرگترین شرکت بیمه جهان بود، اعلام ورشکستگی کرد وبا پرداخت 85 میلیون دلار توسط دولت امریکا، ملی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فلسفه سال چهارم مبانی حکمت مشاء - 65 اسلاید

پاورپوینت فلسفه سال چهارم مبانی حکمت مشاء - 65 اسلاید پاورپوینت فلسفه  سال چهارم مبانی حکمت مشاء  پاورپوینت فلسفه  سال چهارم مبانی حکمت مشاء  پاورپوینت فلسفه  سال چهارم مبانی حکمت مشاء  پاورپوینت فلسفه  سال چهارم مبانی حکمت مشاء  پاورپوینت فلسفه  سال چهارم مبانی حکمت مشاء  علت و معلول کهن‌ترین مسئله فلسفه، مسئله علت و معلول است. شاید نخستین مسئله‌اى که فکر بشر را به خود متوجه سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تربيت عبادي خانواده - 23 اسلاید

پاورپوینت تربيت عبادي خانواده - 23 اسلاید پاورپوینت تربيت عبادي خانواده  پاورپوینت تربيت عبادي خانواده  پاورپوینت تربيت عبادي خانواده  پاورپوینت تربيت عبادي خانواده  پاورپوینت تربيت عبادي خانواده  كليد واژه ها        اهل ـ آل ـ بيت ـ اهلبيت ـ ابن ـ اب ـ اخ ـ ام ـ ولد ـ والد والده ـ والدين ـ اخت ـ صله رحم ـ قطع رحم ـ ذي القربي ذريّه ـ رضاع ـ تربيت ـ خلف ـ بنين ـ  بنرن ـ ابنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی - 18 اسلاید

پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی - 18 اسلاید پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی •تعریف هنجارهای اجتماعی: •هنجارهای اجتماعی ،رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند.ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند وبا رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند.هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت خویشاوندسالاری - 6 اسلاید

پاورپوینت خویشاوندسالاری - 6 اسلاید پاورپوینت خویشاوندسالاری پاورپوینت خویشاوندسالاری پاورپوینت خویشاوندسالاری پاورپوینت خویشاوندسالاری بحران بیکاری جوانان باعث شده تا کارجویان برای تصاحب یک فرصت شغلی رقابت‌های عجیبی را به نمایش بگذارند. نگاه متقاضیان کار در کشورهای مختلف به منظور چگونگی ورود به بازار کار متفاوت است و کارجویان سعی می‌کنند از روش‌های معمول موجود در کشور خود به سمت اشتغال حرکت کنند. حال ممکن است شغل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه - 88 اسلاید

پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه - 88 اسلاید پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه پاورپوینت استاندارد سازی آموزش جامعه همه بنگاهها ، اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدن به سطح معینی از خواسته ها ، منافع ، چه فردی چه جمعی تلاش می کنند تا با جلب نظر گروههای هدف ، در پیشبرد کار ، بیش از پیش موفق باشند. علوم مربوط به بازاریابی و تبلیغا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه - 70 اسلاید

پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه - 70 اسلاید پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk Reduction) مهم در سطح فرد و جامعه پاورپوینت شناخت خطر راهکار های کاهش عوامل خطر (Risk ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی - 45 اسلاید

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی - 45 اسلاید پاورپوینت مهارتهای ارتباطی پاورپوینت مهارتهای ارتباطی پاورپوینت مهارتهای ارتباطی پاورپوینت مهارتهای ارتباطی پاورپوینت مهارتهای ارتباطی    ارتباط، فرآیند ارسال و دریافت پیام های کلامی و غیر کلامی است، یعنی فرآیندی که از طریق آن، افکار، عقاید، احساسات و هیجان های خود را ابراز کرده و افکار و احساسات دیگران را دریافت می کنیم.    مهارت های ارتباطی از مهمترین مهارت های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 24 اسلاید پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت درآمدی بر نظریه مردم سالاري ديني - 58 اسلاید

پاورپوینت درآمدی بر نظریه مردم سالاري ديني - 58 اسلاید پاورپوینت درآمدی بر نظریه  مردم سالاري ديني پاورپوینت درآمدی بر نظریه  مردم سالاري ديني پاورپوینت درآمدی بر نظریه  مردم سالاري ديني پاورپوینت درآمدی بر نظریه  مردم سالاري ديني پاورپوینت درآمدی بر نظریه  مردم سالاري ديني — ديدگاه ها در خصوص مردم سالاري ديني — برخي از صاحب نظران، مخالف تعبير مردم سالاري ديني هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غير قابل تحقق مي دانند؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق - 10 اسلاید

پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق - 10 اسلاید پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق پاورپوینت جنگ نرم دشمن با واردات الگوی ضد فرهنگی جشن طلاق •جشن طلاق چیست و از کجا شروع شد؟   به تازگي در برخي کشورها شاهد برگزاري مراسم ويژه اي در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک - 275 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک - 275 اسلاید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت استراتژیک طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی : استراتژی تصویر جامعی از هدفهای بلند مدت، مقاصد و هدفهای کوتاه مدت و سیاستها و برنامه های عمده برای تحقق هدفهایی است که در آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان 28,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار - 13 اسلاید

پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار - 13 اسلاید پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار پاورپوینت مدیریت فرایند کسب و کار فرآیند ، مجموعه گام ها و فعالیت هایی است که ارزشی مشتری پسند را می آفرینند.(مایکل همر) (مدیریت فرایندهای کسب و کار ،بهبود یا مهندسی مجدد،رحمان زاده هروی ،محمد 1386) فرایند کسب و کار آن چیزی است که شرکت ها برای ارائه خدمت یا تحویل محصول  به مشتری انجام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت فناوري - 242اسلاید

پاورپوینت مديريت فناوري - 242اسلاید پاورپوینت مديريت فناوري پاورپوینت مديريت فناوري پاورپوینت مديريت فناوري پاورپوینت مديريت فناوري  مقدمه  فصل اول- تعاريف و مفاهيم  فصل دوم- نقش فناوري در خلق ثروت  فصل سوم- عوامل حياتي در مديريت فناوري  فصل چهارم- الگوهاي جديد مديريت فناوري  فصل پنجم- چرخه هاي حيات فناوري  فصل ششم- فرآيند نوآوري فناوري جايگاه درس در رشته مهندسي صنايع  امروزه رونق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان 28,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(8):